Marmor

Marmor har under många många år dekorerat och förgyllt världen!

Marmor är kristalliserad kalksten, den bildas genom att kalkstenen utsätts för höga tryck och temperaturer vilket gör att den ursprungliga kemiska sammansättningen och kristallstruktur ändras.

Marmor är liksom granit en natursten, men skillnaden mellan stenarna är att marmorn har mer porer och är mjukare. Detta gör att marmorn är mer ömtålig och man behöver vara försiktigare med stenen. Vi på Kode Natursten hjälper självklart till med råd och tips och om du följer dessa anvisningar brukar det oftast inte vara några problem.

Sortimentet hittar du nedan, hör gärna av dig om du vill veta mer.